Poliartrita reumatoida pdf. (PDF) Poliartrita | Marian Buzoianu - e-petshop.ro


Apariþia unor leziuni viscerale este responsabilã de scurtarea duratei medii de viaþã cu 5 pânã la 10 ani.

  1. Unguent eficient pentru articulații și ligamente

Poliartrita reumatoidã reprezintã astfel nu numai o im- portantã problemã medicalã ci ºi o problemã socialã, de sãnãtate publicã. Poliartrita reumatoidã este o maladie autoimunã a þesutului conjunctiv de etio- logie necunoscutã, caracterizatã prin sinovitã erozivã simetricã generând leziuni articulare severe ºi uneori afectare polisistemicã.

poliartrita reumatoida pdf tratamentul osteocondropatiei genunchiului

Majoritatea pacienþilor prezin- tã o evoluþie cronicã fluctuantã a bolii, care netratatã conduce la distrucþie articu- larã progresivã, deformãri articulare permanente însoþite de deficite motorii ºi o reducere a speranþei de viaþã. PR reprezintã în lumea civilizatã cea mai frecventã cauzã de handicap motor, potenþial reversibil în cazul unui tratament precoce ºi adecvat.

Mobilizarea în apă este mai puţin dureroasă din cauza relaxării mus- culaturii care se produce sub influenţa apei calde şi pierderii greutăţii corpu- lui conform legii lui Arhimede. Băile medicinale diferă de celelalte băi prin aceea că pe lângă factorul termic şi mecanic se mai adaugă şi factorul chimic. Băile medicinale cu flori de muşeţel sau de mentă Mod de preparare. Se ia o cantitate de gr.

Costurile socio-economice pe care le genereazã boala sunt impresionante, dar studiile de economie sanitarã au demonstrat cã dimensiunea cheltuielilor gene- rate de complicaþiile PR, spitalizare, intervenþii chirurgicale ºi reducerea venitu- rilor prin incapacitate de muncã depãºesc cu mult costurile determinate de con- sultaþiile medicale ºi tratamentul intensiv al cazurilor incipiente, ceea ce subli- poliartrita reumatoida pdf eficienþa economicã a profilaxiei ºi tratamentului precoce, faþã de cel tardiv.

Poliartrita reumatoidã recunoaºte o predilecþie pentru sexul feminin, afectând de 3 ori mai des femeile decât bãrbaþii ºi se poate întâlni la orice vârstã, inciden- þa maximã a debutului situându-se între 40 ºi 60 ani. Etiologia bolii este necunoscutã; se considerã cã PR este o maladie polifac- torialã, în producerea cãreia intervin factori genetici cel puþin parþial poliartrita reumatoida pdf de antigenele HLA DR4 ºi DR1imunologici, hormonali, psihologici ºi de mediu.

Încărcat de

Ipoteza etiopatogenicã acceptatã în prezent considerã cã la un organism articulația lombară doare pre- zintã o anume predispoziþie geneticã, intervenþia unui factor de mediu cel mai probabil de tip infecþios este capabilã sã declanºeze boala, care este apoi autoîntreþinutã prin mecanisme imunitare, în modularea cãrora intervin ºi alþi fac- tori ce aparþin gazdei hormonali, neuropsihici, etc.

Poliartrita reumatoidã este o afecþiune cu douã faþete: un aspect articular ºi un aspect sistemic. La nivel articular PR induce o proliferare a membranei si- noviale, osteoporozã periarticularã ºi eroziuni osteocartilaginoase. Din punct de vedere funcþional sinovita induce o modificare a biomecanicii articulare, alterare care se accentueazã pe mãsura poliartrita reumatoida pdf distrucþiilor articulare ºi a îngustãrii spaþiului articular, fiind completã în formele severe de PR în care apar anchiloze- le articulare.

Efectele sistemice sunt reprezentate de: nodulii reumatoizi, vasculitã ºi afec- tarea organelor interne, hipotrofie muscularã, osteoporozã ºi caºexie.

Articulaþiile afectate sunt dureroase, calde, tumefiate ºi prezintã redoare, sindromul inflamator având un ritm nictemeral caracteristic: semnele locale sunt foarte accentuate dimineaþa la trezire, se atenueazã treptat în cursul zilei, pentru a reapare cãtre searã ºi în cursul nopþii.

poliartrita reumatoida pdf totul despre condroitina glucozaminică

Afectarea articula- rã este fixã ºi cel mai adesea simetricã. Alte modalitãþi de debut atipice ºi rare sunt reprezentate de: afectarea rizomelicã umeri, coxo-femuralemanifestãri articulare intermitente reumatism palindromicmanifestãri extraarticulare izolate. Diagnosticul PR în faza incipientã poate fi dificil, dar este esenþial pentru apli- carea precoce a terapiei.

  • Clinica de tratament cu artroza deformantă
  • Cum să freci un genunchi sub o articulație
  • Пока полицейских машин на дороге не видно, - произнес Макс, когда она оказались внутри амбара.

În caz de dubiu diagnostic se impune adresarea oricã- rei suspiciuni cãtre medicul specialist reumatolog, în vederea confirmãrii pre- zenþei bolii ºi stabilirii planului de tratament. Pentru a poliartrita reumatoida pdf ºi a uniformiza diagnosticul, Colegiul American de Reuma- poliartrita reumatoida pdf ACR a formulat criterii de clasificare pentru PR revizuite înunanim acceptate pe plan mondial.

Poliartrita Reumatoida | PDF

Sunt utilizate un numãr de 7 criterii: 1 redoare matinalã: la nivelul ºi în jurul articulaþiilor, cu duratã de minim o orã înainte de momentul ameliorãrii maxime; 2 artritã în cel puþin 3 zone articulare: minim 3 zone articulare prezentând simultan tumefacþie de þesuturi moi sau acumulare de lichid sinovial observatã de medic hipertrofiile osoase izolate nu satisfac acest criteriu.

Cele 14 zone articulare posibil afectate sunt: articulaþiile interfalangiene proximale IFP poliartrita reumatoida pdf, me- tacarpofalangiene MCFradiocubitocarpiene RCCcoate, genunchi, tibiotar- siene TTmetatarsofalangiene MTFdreapta sau stânga; 3 artritã a articulaþiilor mâinilor: cel puþin o zonã articularã tumefiatã con- form definiþiei de la criteriul 2la nivelul RCC, MCF, IFP; 4 artrite simetrice: afectarea simultanã bilateral a aceloraºi arii articulare definite ca la criteriul 2.

Criteriile trebuie sã fie prezente pe o perioad de minim 6 sãptãmâni. Pentru diagnosticul PR este necesarã prezenþa a minim 4 din cele 7 criterii. Deºi criteriile ACR pot fi folosite pentru diagnosticul marii majoritãþi a cazurilor de PR, valoarea acestora nu trebuie absolutizatã, existând situaþii în care judecata clinicã asupra cazului este cea care primeazã în punerea poliartrita reumatoida pdf a diagnosticului de PR.

Clinicianul trebuie sã fie conºtient de riscul de a pune un diagnostic prematur de PR la un pacient care poate avea o sinovitã spontan autolimitativã, dar în ace- laºi poliartrita reumatoida pdf href="http://e-petshop.ro/articulaia-degetului-de-la-picior-564460.php">articulația degetului de la picior, pentru a evita instalarea leziunilor articulare ireversibile, diagnosticul de PR va trebui confirmat sau infirmat în maxim 2 luni de la debutul sinovitei.

Deºi este facilitat de investigaþiile radiologice ºi de laborator, diagnosticul PR este predominant clinic. Afectarea articularã din PR se caracterizeazã printr-o poliartritã cronicã, simetricã, ce debuteazã adesea la membrele superioare, dar poate interesa orice articulaþie diartrodialã, inclusiv la nivelul coloanei cervicale.

Dacã la început se remarcã numai modificãri inflamatorii locale, ulterior, prin per- sistenþa sinovitei sau recurenþa episoadelor la nivelul aceleiaºi articulaþii, apar distrucþii osteo-cartilaginoase, leziuni tendinoase, atrofii musculare, cu defor- mãri ºi anchiloze ce compromit definitiv funcþionalitatea articulaþiei interesate.

Manifestãrile extraarticulare însoþesc frecvent evoluþia PR, având interes diagnostic ºi prognostic. Ele pot contribui la diagnosticul bolii atunci când apar concomitent cu primele semne articulare de PR situaþie rarã.

poliartrita reumatoida pdf articulația cotului doare după efort

Cel mai adesea manifestãrile extraarticulare se întâlnesc în cursul unei PR cunoscute ºi severe; pot influenþa prognosticul vital ºi confirmã caracterul sistemic al afecþiunii.

Pot interfera cu mobilitatea tendoanelor, se pot ulcera ºi suprainfecta. Se asociazã mai frecvent cu formele seropozitive de boalã ºi din aceastã cauzã cu un prognostic mai nefavorabil. Prezenþa în numãr deo- sebit de mare a nodulilor reumatoizi poartã numele de „nodulozã reumatoidã”. Mai rar, nodulii reumatoizi pot fi localizaþi la nivelul organelor interne seroa- se, plãmân, cord ºi vase, ochi, sistem nervos central. Vasculita reumatoidã intereseazã arteriolele mici ºi mijlocii, se asociazã cu titruri mari de factor reumatoid ºi determinã leziuni cutanate mergând pânã la necrozã precum ºi manifestãri sistemice importante cu afectãri specifice de organ mononevritã multiplex, arteritã pulmonarã sau coronarianã, etc.

Bine ați venit la Scribd!

Afectarea pulmonarã este de obicei de tip infiltrativ. Apariþia de noduli reuma- toizi la pacienþi cu PR care au fost expuºi la pulberi minerale constituie sindro- mul Caplan.

Manifestãrile oculare constau în iritã, irido-ciclitã, scleritã sau mai rar sclero- malacie perforans. Amiloidoza este o complicaþie uzualã a formelor evoluate de PR, cu mani- festãri predominant renale.

(PDF) Poliartrita | Marian Buzoianu - e-petshop.ro

Osteoporoza: pacienþii cu PR, chiar în afara oricãrui tratament cu corticoste- roizi, prezintã o scãdere evidentã a masei osoase, la apariþia cãreia contribuie un numãr însemnat de factori, ce þin cel puþin în parte de gradul de evolutivitate al afecþiunii.

Mai rar este secundar altei boli colagen-vasculare sau este primitiv. Sindromul Felty este o complicaþie rarã asociind PR, splenomegalie ºi neu- tropenie; se mai pot întâlni ulcere gambiere, scãdere ponderalã ºi infecþii recidi- vante.

poliartrita reumatoida pdf articulațiile rănite seara

Explorãrile paraclinice sunt utile în completarea tabloului clinic pentru pre- cizarea diagnosticului pozitiv ºi realizarea celui diferenþial. Parametrii biologici cel mai bine corelaþi cu evoluþia sinovitei reumatoide sunt proteinele de fazã acutã.

poliartrita reumatoida pdf tratamentul artrozei 2 grade ale articulațiilor genunchiului

Nivelul bazal scãzut, creºterea rapidã ºi timpul scurt de înjumãtãþire al PCR comparativ cu fibrinogenul, care este deter- minantul major al VSHrecomandã PCR ca marker mai adecvat al activitãþii bolii. În PR precoce, nivelul PCR este bine corelat cu: l evoluþia leziunilor radiologice; l tumefacþiile articulare; l gradul de pierdere osoasã determinatã prin mãsurãtori DEXA. PCR este consideratã de aceea parametrul biologic cel mai bine corelat cu evoluþia bolii, fiind utilizat atât pentru a prezice progresiunea acesteia, cât ºi pentru a urmãri eficienþa terapiilor administrate.

poliartrita reumatoida pdf cusături dureri dureroase ale articulațiilor

Se mai pot observa leucocitozã cu formulã leucocitarã normalã ºi trom- bocitozã în special în timpul puseelor evolutive ale bolii. Factorii reumatoizi FR reprezintã autoanticorpi îndreptaþi împotriva frag- mentului Fc al imunoglobulinelor G ºi sunt în mod clasic de tip IgM. Testele de aglutinare Waaler-Rose ºi Latex sunt metodele serologice cele mai rãspândite pentru evidenþierea FR de clasã IgM, singurii aglutinanþi.

Reacþia Waaler-Rose este o reacþie de aglutinare pasivã ce utilizeazã hematii de oaie sensibilizate acoperite cu ser de iepure antihematii de oaie ce conþine IgG de iepure.